Myjki wysokociśnieniowe Kränzle na wodę gorącą:

Pracują niezwykle efektywnie a przy tym w sposób absolutnie sprzyjający środowisku naturalnemu!

Myjki wysokociśnieniowe na wodę gorącą Kränzle-therm łączą w sobie mnóstwo innowacji technicznych. Zapewniają one  dużą wydajność niezawodność, bezpieczeństwo i komfort obsługi w użytkowaniu codziennym. Regulowana moc palnika za pomocą temperatury lub wydajność procentową według wielkości zadanych jest jednym z technicznych wyróżników serii Kränzle-therm. Optyczna kontrola płomienia, licznik roboczogodzin i bogate wyposażenie bezpieczeństwa czynią Kränzle-therm absolutnie bezpiecznymi, sprzyjającymi środowisku naturalnemu, czystymi i cichymi produktami.
Dzięki technologii firmy Kränzle oszczędzacie Państwo wodę i energię - i to przy maksymalnym działaniu czyszczącym!

 

Komora spalania:

Rozwinięta od podstaw na nowo przez firmę Kränzle komora spalania zaprojektowana jest na profesjonalne obciążenie długotrwałe, a doskonały termiczny współczynnik sprawności gwarantuje niskie zużycie oleju opałowego i niewielkie emisje.


 

Regulowana moc palnika:
Ogrzewane olejem urządzenia Kranzle-therm (wyjątek therm CA/C) są wyposażone w cyfrowy termostat, który umożliwia obecnie pracę w dwóch trybach. Tryb pracy 2 ma w porównaniu do trybu pracy 1 tę zaletę, że temperatury, jeśli już parametry są określone utrzymują się na poziomie +/- 1°C. A jest to nawet wymagane przy pracy z obniżonym zużyciem wody i w niskich temperaturach, jak np. przy myciu zwierząt (oczywiście muszą być przy tym przestrzegane przepisy bezpieczeństwa). Wszystkie ostatnio wybrane wartości pozostają zapamiętane w termostacie.

Tryb 1: Regulacja za pomocą  termostatu
Wartość zadana temperatury w °C może być wstępnie ustawiona za pomocą klawiszy (+ -). Termostat mierzy temperaturę wody na wyjściu spirali grzewczej i włącza lub wyłącza palnik na podstawie zadanych wartości. Zmierzona w °C temperatura wody jest wyświetlana jest na wskaźniku.

Tryb 2: Moc palnika
Moc palnika w % może być wstępnie wybrana za pomocą klawiszy (+ -). Palnik jest na podstawie zadanych wartości włączany i wyłączany z określoną częstotliwością. Temperatura wody na wyjściu spirali grzewczej mierzona jest i wyświetlana w °C na wyświetlaczu (Ist). Temperatura wynika przy tym z aktualnie ustawionej wydajności tłoczenia (ciśnienia) oraz podanej na wyświetlaczu mocy palnika.


Pakiet bezpieczeństwa:
Rozwinięty przez firmę Kränzle nowego rodzaju pakiet bezpieczeństwa obejmuje kilka komponentów, które sprawdziły się już milionkrotnie w innych maszynach  Kränzle.

Zawór regulacji ciśnienia:
Do bezstopniowej regulacji ilości i ciśnienia wody oraz bezciśnieniowego trybu pracy obejściowej.

Zawór bezpieczeństwa:
Chroni maszynę przed niedopuszczalnie wysokim nadciśnieniem.

 

Przepływomierze wskazujące:
Wyłącza w przypadku braku wody palnik olejowy i zapobiega w ten sposób przegrzaniu komory grzejnej.

Dwa wyłączniki ciśnieniowe:
Pierwszy steruje zwolnieniem spalania i zezwala na spalanie tylko przy istniejącym ciśnieniu roboczym. Drugi, specjalny wyłącznik różnicowy umożliwia automatyczne wyłączenie maszyny, gdy pistolet jest zamknięty dłużej niż 30 sek.

Wyzwalacz nadmiarowo-prądowy:
Wyłącza maszynę przy nadmiernym poborze prądu.handjobhd.orgpornjoy.orgticklingclub.comscatporno.orgwatchhandjob.com